Als vooruitstrevende club blijven we inzetten op de 'digitale' trein... We willen onze website & de achterliggende systemen meer en meer als 'hart' gebruiken om onze administratie te vereenvoudige…

AC Meetjesland VZW

Created by Novasoft BVBA